HAHAMLAR, SİYONİST ÖNDERLER VE MASONLARCA YÖNETİLEN IRKÇI İSRAİL OĞULLARI!

logo5

HAHAMLAR, SİYONİST ÖNDERLER VE MASONLARCA YÖNETİLEN IRKÇI İSRAİL OĞULLARI!

Dünya yanıyor!

Irkçı, korsan İsrail, Filistinli Müslümanlara kan kusturuyorken dünya seyrediyor!

Kürtler için kurulduğu iddia edilen ve içinde Kürt’ten çok Ermeni’yi barındıran PKK, PYD taşeron sürüleri, İsrail için savaşıyor.

Bir yandan PKK, PYD İsrail için uyuşturucu, silah, petrol ve insan kaçakçılığı yapıyor.

Diğer yandan düşmana beşinci kol olmak için çalışan içimizde vatan ve İslam düşmanları, gemimizi batırmaya çalışıyor.

Muharref Tevrat; İsrail Oğullarının (günümüzün Yahudileri) kendilerinin diğer bütün milletlerden üstün yaratıldığını söylüyor. Bu ideolojik, ırkçı ve ayrılıkçı yaklaşım, Yahudileri yeryüzünde şımartıyor…

Aslında bu ideolojik fikir, Rab Yahova tarafından ortaya konulmuş değildir. Yahudilerin seçilmiş, üstün bir ırk olma fikri, dogmatik ve şeytani bir inançtır. Asırlar boyu gizli çalışan Hahamlar, Siyonist Önderler ve Masonlar tarafından Muharref Tevrat’a sokulmuştur.

Rab Yahova’ ya isnat edilen bütün milletlerin köle olma anlayışının sebebi, milletlerin ellerindeki malların Yahudilerin çalınmış malları gözüyle bakılması fikri yatar…

Dünyadaki bütün huzursuzluğun kaynağı buradan gelir!

Bu anlayış, Hahamlar tarafından Muharref Tevrat’a sokulmuş bir hırs ve hırsızlıktır. Bu üstün ve ırkçı yaklaşım, Allah’ın mülküne sahip olmak fikri İsrail Oğullarını azdırmıştır.

Asırlar boyu Yahudi milleti, Allah’a ve Ona inananlara karşı savaş açmış, sonunda birçok kere yer ile yeksan olmuş, fakat yine de uslanmamıştır.

Muharref Tevrat’ın gizli yorumu olan “Talmut ve Tora”, Siyonistleri sürekli olarak yak, yık ve yeniden inşa et, fikrine yöneltmiştir… Siyonistler bu yolları kullanarak insanların kanını dökmüş, dünyanın altını üstüne getirmiştir.

Bu sebepledir ki, dünyada ve Ülkemizde huzursuzluk bitmiyorAllah yaratılışta, kimseyi kimseden üstün yaratmamıştır!

Siyonizm planlarına göre, merkezi Irak ve İran olan bir savaşın başlatılmasıyla Armageddon savaşı başlayacaktır.

Vizyonu gündelik kısır çekişmelerden ibret muhalefet ne hazindir ki Amerika, Rusya ve AB ülkeleri burnumuzun dibinde İsrail için çalıştığını görmüyorlar

Psikolojik ve Biyolojik savaşlar, askeri savaşların önüne geçmiştir. ARGE çalışmaları için dünya bütçe paralar dökmektedir! Psikolojik, Biyolojik savaşlarda İsrail önemli mesafeler kat etmiştir. Hibrit Tohum savaşı, İsrail’e büyük avantajlar sağlamıştır.

ABD’yi kullanan Yahudi korsanlar Hindistan’ın ve diğer gelişmekte olan ülkelerin çiftçilerinin, şifacılarının, balıkçılarının, buğday üreticilerinin ellerindeki mülkiyet haklarını almıştır.

Dünyada Bioteknoloji firmaları tamamına yakın bölümü İsrail’e ait, tohumların patentleri İsrail’in tekelinde, kartelleşme nedeniyle dünya besini İsrail’in ipoteği altında… Altın, petrol rezervleri, uyuşturucu ve silah tüccarları bunlardır… Dünya, bu savaşa karşı koyabilmek için varını/yoğunu ortaya koymaktadır…

Yahudiler, Ortadoğu halklarını yıllarca tesir altında tuttular. Benzer şekilde Tekkeler kurarak İslam tasavvufunun içine girmiş, sapkın tasavvuf cereyanları oluşturmuşlardır. Şimdi, Müslümanların bir araya neden gelemediklerini anlayabiliyor musunuz?

ABD her geçen gün Türkiye’nin etrafında üsler kurarak Türkiye’yi İsrail’e karşı ablukaya almıştır.

”Siyonist Önderleri Protokolleri” adlı kitapta; “Siyon yılanı dünyayı çevreleyerek yutmuştur. Yılanın başı ulusların kalplerine girecek ve onları çürütüp yok edecektir. Siyon’dan yani Kudüs’ten harekete başlayan yılan, zaferle zincirini tamamlayacak, sonra yine oraya dönecektir. Başladığı yere dönmeden önceki son hedef de İstanbul’dur…”

İsa’nın “Göklerdeki baba ile ben birim” demesi, İsa’nın ölümüne sebep olmuştur. İsa’nın bu iddiası, Yahudilerce, Yakup’u tahtan indirilmesi olarak algılanmıştır. İşte Siyonizm’in bu hedefleri bize, “İSRAİL ZULMÜNÜN NEDEN BİTMEYECEĞİ” göstermektedir!

Siyonizm, Firavunlar gibi gücünü iktidarından alır. O güç paradır…

Önce belirteyim ki, dünyayı açık cezaevine çevirenlerin başını çeken katil ve korsan İsrail’dir. Onun arkasında ki ABD Derin Devleti, Evanjelistler, Pentagon, Neoconlar’dır. ABD de yaşayan Yahudiler, sanat, sağlık, hukuk, sinema, basın, medya, siyaset, ekonomi, ticaret, sanayi, bankacılık gibi sektörlerin başında bulunur.

Yahudi Siyonistlerin azması, sapması, şımarması bundandır!

Fakat unutulmasın ki, her Firavunun gelmesiyle birlikte bir Musa’da gelmiştir

Demem o ki; kötülerin kötülükleri, kendi ecelidir…

Yukarıda belirtildiği gibi Yahudilerin dünyaya ve dünya üzerindekilerine karşı bir kin ve öfkesi vardır.

Konumuza ışık tutması açısından önemli gördüğüm şu olayları sıralayalım.

Haçlı Savaşlarında 4 milyon Müslümanı katledildi. 1839 itibaren aralıksız sürdürülen Batılılaşma hareketleri sonunda 3 Milyon km kare toprak elimizden uçup gitti. 1900 yıllardan bu yana Batı’nın başlattığı savaşlarda İslam coğrafyasında 4 milyonu aşkın insan yaşamını yitirmiştir. Birinci Dünya Savaşında, iki büyük imparatorluğun yaşamına (Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu) son verilmiştir. Anadolu’nun işgali Çanakkale’den değil, İzmir’den değil, Filistin’den başladı… Ruslar Kars’a girdiklerinde İngiliz’ler Filistin’e Yahudiler adına el koymuştur. Daha sonra görülecektir ki, “Birleşmiş Milletler” Yahudilerin İşgalini kolaylaştırmak için dünyayı seferber edecektir. Yahudiler İkinci Dünya Savaşını istedikleri biçimde yönlendirecektir.

Birinci Dünya Savaşında 32 milyon, İkici Dünya Savaşında 75 milyon insan ve Müslümanın kanı Yahudi kasalarına para olarak akmıştır.

Sosyolojik gerçeklerin söylediği şudur:

Kim ne söylerse söylensin, İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan küresel düzen çöküyor. Bunu durdurmak mümkün değildir.

Şimdilik çöküşün önünde Çin, Rusya, İran ve Türkiye engel olarak görülüyor. Bu engelin kalkması için ilk hedef, İran ve Türkiye’dir…

Evet, Size gücü tanrılaştırmış ABD, İngiltere, AB ve İsrail’den bahsediyorum…

Irak, Afganistan, Pakistan, Suriye, Yemen, Libya, Cezayir, Somali, Asya da ki azınlık savaşları, Bosna, Mısır, Filistin, İran ve Türkiye de ki olayların tamamı dünya Siyonizm’i, Papalığı ve Pentagon hâkimiyeti için yapılmaktadır.

Eğer Müslümanlar mezhep anlaşmazlıklarından ve asabiyetten kurtulur, yönetimlerini adalet üzere döndürür, rotalarını uydurulan dinden, indirilen dine çevirir, yüksek teknolojiyi yakalarsa, o zaman kimse bu gücün karşısında duramaz!

İnancım odur ki; Filistinlilerin pasif direniş içinde olmaları hassas yürekleri telaşlandırmasın. Mazlum Filistinli cılız çocuğun attığı bir taş değil İsrail’i, Cihanı yıkmaya yetecektir!

Mahmut AKYOL

Yer işareti koy permalink.

Yoruma kapalı.