HAİNE MERHAMET, VATANA İHANETTİR!

logo5

HAİNE MERHAMET, VATANA İHANETTİR!

“…Onlar tuzak kurarken, Allah da karşı tuzak kuruyordu. Allah tuzağı boşa çıkaranların en güçlüsüdür.” 8/30

Akıl sorun çözmek içindir. Eğer kırmadan, dökmeden, hakaret etmeden, iftira atmadan, kavga yapmadan, ilmi çerçevede bir yerde bir sorun çözülüyorsa; orada akıl işliyordur.

Yine de bu nezaket her zaman mümkün olmamakta, bazı kereler duygular akla galip gelerek insan hırsının esiri olmaktadır.

Bugün dünyada kendini Müslüman olarak tanımlayan iki milyara yakın bir insan bulunmaktadır. Bu insan kitlesi emperyalist, sömürücü ve tefeci bezirgânlarının saldırılarından kurtulmalarının tek bir çözümü yolu vardır. O da Kur’an’ı hayata taşımak, hayatın getirdiği sorunları çözmek için aklı kullanmak… Yani bilimi ve fenni kullanacak beyinler yetiştirmek ve dini düşünce anlayışını değiştirmek…

Bu girizgâhtan sonra sadede gelelim.

15 Temmuz darbe girişimini durdurmak muhakkak ki bir kahramanlıktır. 15 Temmuz hırsa yenik düşmüşlerin zavallılığıdır. Büyük İsrail’i kurmak isteyenlerin bir projesi, Türk Milletinin başına açılmış büyük bir beladır.

Bu ne demekti ve neden böyle bir bela bu Millete reva görüldü?

Çünkü 15 Temmuzda Milletimizin hayatına kastedilmişti. Milletimizin yaşamına son verilmek için planlanmıştı. Tarih boyu Siyonistler, dünya devletini kurmaktaki en büyük engelin Müslüman Türkler olduğunu biliyorlardı.

Devleti ve Milleti yok edecek olanları içimizden bulmuşlardı. Senden/benden tek farkları muhteris münafık oluşlarıydı. Namluyu sana döndüren eller senin içinden geliyordu. Acıtan taraf burasıydı. Yine de Milletim vatanına, bayrağına, namusuna canı pahasına sahip çıktı.

Selçuklunun küllerinden Osmanlı Devleti, onun küllerinden Türkiye Cumhuriyeti doğmuştu. O da çok görülmüştü.

Unuttukları şey, Müslüman Türk Milleti çok badirelerden geçmişti. Moğol, Haçlı, Safavi, Bizans ve Rus saldırıları yaşamıştı. Vatikan ve Ortodoks ihanetlerini görmüştü. Çanakkale ve İstiklal Savaşını yaşamıştı da, hiçbiri bu kadar ihanet kokmamıştı.

Millet, üstüne düşeni yaptı. Öldü zannedilen bu millet, bir destan yazdı. Tarihinde eşine az rastlanan bir ihaneti, yediden yetmişe kıyama kalkarak durdurdu.

Şimdi Millet adına karar verenler üstüne düşeni yapmalıdır. Sadece “Olağanüstü Hali” ilan etmek değil, gereğini de yapmalıdır. Unutulmasın ki HAİNE MERHAMET, VATANA İHANETTİR!

Sınırlarımız yolgeçen hanına dönmemeli, Pensilvanya’ya, Londra’ya, Berlin’e, Atina’ya kaçanlar ölü ve ya diri getirilmelidir. Türk Yargısı önüne adilane çıkarılmalı… Olağanüstü Hal yasası, milletin dediği gibi olmalı ve uygulanmalıdır. Türk Milleti bu hainlerin önüne “idam” ipini atarak zaten cezayı kesmişti. Bundan geri dönülmemelidir.

İnkâr edenlerle savaşta karşılaştığınızda, hemen boyunlarını vurun! Onları yendiğinizde de sıkıca bağlayınız. Savaş sona erdiğinde ya bir lütuf olarak karşılıksız ya da fidye alarak salıveriniz. Allah dileseydi onları cezalandırabilirdi. Fakat kiminizi kiminizle denemek için imtihan ediyor. Allah yolunda öldürülenlerin yaptıkları hiçbir ameli Allah asla boşa çıkarmayacaktır.” 47/4

Ey Millet Evladı!

İfade edildiği gibi Ayetin hükmü açıktır. Varlığına kastedenleri sakın affetmeyesin! Varlık ve Beka Davası ihmale gelmez, uyanık olasın!

Tarihin sesine kulak veresin!

Yirmi birinci yüzyıl “Türk Asrı” ve “İslam’ın Çağı” olacaktır. Çağ diriliş çağı, çağ mazlumların çağı, çağ yitikleri bulma çağı, çağ rüzgâr bekleyen bayrağın dalgalanma çağı, çağ dondurulmuş medeniyetimizin rahmet olarak akma çağı olacaktır unutmayasın!

Buna inanmalısın!

Varsın haklılıklarını unutanlar, ecdadıyla bağlarını kesenler inanmasınlar. Senin ıstırap taşıyan omuz üstünde başın, namusun şerefin, dalgalanan mübarek sancağın olsun yeter!

Bunun için önce “Türkiye’nin dost (!) ve müttefikleri, bunlara tanınan imtiyazlar, Avrupa Birliği, NATO, Askeri Darbeler” sorgulanmalıdır. Çünkü Türkiye’ye göre dünya 15 Temmuz itibariyle yeniden kurulmuştur. Türkiye dünyaya tuzak üstüne tuzak kuran “ırkçı, soykırımcı İngiliz, Amerikan ve Siyonist siyasetin çirkinliğini” yüzlerine söylemelidir.

Görünen o ki, bilgi ve komplo teorileriyle kirlenen hafızalar duruldukça, 15 Temmuz daha iyi anlaşılacaktır.

İnsanımı lime lime etmeye çalışan, Dinimi, Dilimi bozmak isteyen, büyük bir maharetle kendilerini gizleyen, Baronların (Masonlar), bir kene gibi milletimin sırtına yapışmış Kapitalistlerin, haksız kazanca saplanan sermaye çevrelerinin, kendilerini küresel güç diye tarif edenlerin, heveslerinin kursaklarında kalması için; 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması lazım!

Bakın terörist başı Fetö’yü Graham Fuller, ABD gücü haline nasıl getirdi? Nasıl Siyonist, Neocon, İsrail çıkarları için kullandı? Fetö okulları üzerinden CIA, dünya milletlerine nasıl “operasyonlar” yaptı? Diğer yandan Türkiye’de bir iç savaşın fitilini nasıl tutuşturdu? Ayrıca Fetö’yü kullanarak İslam’ın yükselişini nasıl engellemeye çalıştı? Bunları unutmayasın!

Türkiye’nin başına belalar açan son dönemin Lavrens’lerini unutmayın!

Hayatı boyu İslamsız bir dünya özlemiyle yanıp tutuşan, “İslam, Müslümanlara bırakılmayacak kadar önemli bir iştir. Gelişmesi ve uyanışı Müslümanların elinde olmamalıdır!” diyen, yeryüzünde İslam’ın yayılmasından endişe duyan, Fetö teşkilatını kuran Siyonist Fulleri unutmayın!

1964 yılından itibaren Türkiye’ye gelerek 1969’da İzmir’de Fetullah Gülen cemaatini kuran, 28 Şubat bahane edilerek geçici izinle ABD ye kaçıran, daha sonra da bu izni kalıcıya çeviren, Fetö’ nün kullanılma süresi bitirmediği için Türkiye’ye teslime yanaşmayan CIA operasyonunu unutmayasın!

O yüzden kimse, devletin yeniden yapılanmasına karşı olmamalıdır!

Unutulması ki “Siz nasılsanız, öyle idare edilirsiniz!”

Eğer Memleketin idarecileri, Meclis bombalanırken dahi, toplantısını ara vermeden sürdürdüyse ve sağa/sola çekmeden Gazi Meclisin yıkıkları arasından Millete ümit verdiyse; o zaman sokaktaki insanlarda tankların altına yatar, kurşunlara göğsünü siper eder ve uçaklara meydan okur..!

Mahmut AKYOL

TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVARIN SONU

logo5

TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVARIN SONU

Yazının bu başlığı bir “peşin hüküm” değildir. Kabul etmek gerekir ki, bu tarihi bir vakıadır. Bu gerçek ışığı altında kalmanızı istirham ederim.

Nietzsche’ye göre “Batı tanrıyı öldürmüştür” Bana göre de Batı “insanlığı, dini, adaleti, şefkati ve merhameti” öldürmüştür.

Batı bilim, sanat, ekonomi ve teknoloji gibi maddi alanlarda kalmakla sadece kendine kötülük yapmamış, aynı zamanda insanlığın vicdanına büyük ihanet etmiştir. İnsanlığın inanç, kültür, değer ve çevresini de tahrip etmiştir.

Seküler hayat, bireysel hayatın sahneye çıkmasını kolaylaştırır. Seküler/laik bir yapı, toplumları dinden soyutlayınca, insanların tek dertleri yemek/içmek olunca,  sömürülmeleri daha kolay olur.

Batı modern/çağdaş bir yapıya kavuşmasını İslam’a, İslam Âlemine ve Türk/İslam Âlimlerinin ortaya koyduğu çalışmalara borçludur. Fakat bu hakikati, hırsına yenik düşmesi sebebiyle kabul edememektedir.

Batı, dinin yerine üçüncü dünya ülkelerine kültürü, onun yerine ulusçuluğu, seküler/laik anlayışı dikte etmiştir. Bunun sebebi; kendisinden olmayanlara yaşamı yaşanmaz hale getirmek, insanlığı sömürmek, ırkçı tutum sergileyerek diğer milletlere “jenosit” uygulamak istemesindendir…

Bakın Amerika’da Kızılderili, Afrika’da Zenci/Müslüman, Asya’da Müslüman/Türk bırakmadılar. Anadolu Müslüman Türk’ü yok etmek için “Şark Meselesi” imha planını asırlardan beri hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Bugün ülkemizi saran ve sinsi şekilde ortaya konulan ihanet planları, “Şark Meselesi’nin” birer parçasından ibarettir.

Bugün Batı (ABD/NATO) nasıl FETÖ maharetiyle insanlığı/Müslümanları “mankurtlaştırmaya” kalkıştıysa, dün de yine aynı oyunları oynamıştır. Gittiği her yere kültürüyle gitmiş, her yere önce “ahlaksızlık” taşımıştır.

Bugün Batı “ahlaksızlık” içinde boğulmaktadır. Refah ve konforunu kan ve gözyaşı üzerine kurarken hiçbir ahlaki sınır tanımamaktadır. “Zulm ile abad” olunmayacağını yakında göreceklerdir. Hakk karşısında kâğıttan bu kaplanlar teker teker Hâk ile yeksan olacaklardır.

İnanıyorum ki, çok sürmez İlahi bir tokat yiyeceklerdir. Zaten bu tokat “Aile” yapısından vurulmaya başlamıştır. Aile yapıları hızlı bir şekilde erimektedir. Bütün ilişkileri “yalan”, “hile” ve “haksızlık” üzerine kurulmuş olduğundan, İlahi tokatın gelmesi fazla sürmez çok yakındır…

Benim inandığım Allah’ın sözü bu doğrultudadır. Bu hayat içinde olanları hem dünyada ve hem de ahirette acı ve sıkıntı beklemektedir.

Bugün Batı toplumu cinnet çağını yaşıyor. Birkaç nesil sonra Batı’da toplum diye bir şey kalmayacak, nüfusları hızlı şekilde tükenecektir.

Batı’da vuku bulan siyasi, askeri ve sosyal olaylar hep kin üzerinedir. Zaten Batı var olduğundan beri kinle, yıkmakla uğraşmış ve yaşamıştır. Bunun başında İngiltere, İspanya, Hollanda, Katolik ve Ortodoks Devletler, bilahare ABD ve Siyonizm gelmektedir.

Hâlbuki tarihi kayıtlar gösteriyor ki, İslam orduları 8. asrın başlarında Avrupa’ya geçtiklerinde sadece büyük bir medeniyet kurmuş bu medeniyetin ışığı sayesinde Batı “ortaçağ” karanlığından, kilisenin tahakkümünden, Skolastik Düşünceden kurtulmuşlardır.

Batı bilim adamları, Sosyologları, sözün namusu adına bu hakikati itiraf etmişlerdir.

Mesela buraya gelmezden önce Batı tarihi genelde “bilim/din” çatışması içinde geçmiştir. Ona göre din bilimi ezmiştir. Batı Ortaçağda Kilise zulmünden “Laik” düşünce sayesinde kurtulmuştur. Bunda İslam Düşünce Sisteminin büyük payı vardır. Batı nispeten kendi aralarında laiklikle bir düzen sağlamıştır. Kilisenin tahakkümü durdurulmaya, Kilisenin dayatmaları bilim ve akılla değiştirilmeye çalışılmıştır.

Bizde ise, Batı Düşüncesine saplanmış köle ruhlu aydınlar, çeyrek asırdan beri “Yurdumda” Yurdumun insanına ayni sözü tekrarlayıp durmaktadırlar. Hâlbuki Cennetin anahtarını satan kiliseyi görmüş olsalardı, İslam’ın kurtuluş vadeden sesini duyarlardı.

Osmanlı Devletinde din ve mezheplerin mücadelesi olmamıştır. Bunun için ne katliam olmuş ve ne de toplumda dışlamalar olmuştur.  Mesela Hıristiyan ve Yahudi cemaat toplum hayatında ileri derecede kendi etkinliklerine sahip olmuş ve aynı şekilde yaşamışlardır. Bu cemaatler zamanında batıda görülmeyen özgürlüğü Osmanlı da bulmuşlardır. Kaldı ki, Osmanlı bunlara herhangi bir baskı yapmayı yasaklamıştır.

Doğunun sekülerleşmesi için iki yol sürekli şekilde devrede tutulmuştur. Birisi askeri kanal, diğeri uluslararası hukuk! Bu iki yol kullanılarak darbeler yapılmış, devletin yüksek mevkileri batıya hizmet edenler tarafından elde tutulmuştur.

Modernleşme yanlısı, aslında Batıya uşak aydın ve yöneticiler dış tazyiklerle yönetimde tutulmuş, bu çalışmalar da meyvesini vermiştir. Çekilen sıkıntılarımız bu çalışmaların sonucudur.

Fakat “Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.”

Görünen o ki, “Batı” bu zulümleri sebebiyle yok olacak ve bu yok oluşunu durduramayacaktır. Bu yok oluştan dolayı Batı, İslam’a ve Müslümanlara öfke duyuyor. Sağa sola saldırıyor. Kendisiyle birlikte dünyayı ateşe atıyor. Dünyaya ahlâksızlığı yayıyor. Önüne çıkan kim varsa ona hayat hakkı tanımıyor.

Ey Millet Evladı!

Tarihe, sosyal döngüye bak!

Aç kulağını dinle!

YİRMİ BİRİNCİ YÜZYIL ÇOK ŞEYE GEBE… İNŞA ALLAH YİRMİ BİRİNCİ YÜZYIL “İSLAM’IN DİRİLİŞ ÇAĞI” OLACAKTIR..!

Sen buna inan!

Varsın aşağılık kompleksine kapılmış olanlar, kendi büyüklüklerini unutmuş olanlar, Batının kokuşmuş hayatına sarılanlar, Ahlâksızlığı marifet sayanlar inanmasın!

Sen geleceğinin teminatı çocuklarını, gençlerini, aileni düşman eline bırakma..!

Sana sunulan alkol, sigara, fuhuş ve uyuşturucu tuzağını elinin tersiyle it!

Onları da, Kapitalist sistemi de, sadece kendini seven insan profilini de, tarihin çöp sepetine at..!

Ey Yurdumun insanları!

Unutma ki, toplumların çivisi çıktığında kan kaybettiklerini görürsün!

Unutma ki, toplumlarda sosyal farklılaşmalar, ekonomik dengesizlikler, Psikolojik bozukluklar arttığında kıyameti yaklaşır!

Unutma ki, toplumda eşitlik, kardeşlik, sevgi, merhamet, paylaşmak, cömertlik ve barış duyguları aranır olduğunda, çözülme mukadder olur!

Unutma ki, İnanç eksikliğini, otorite boşluğu giderilmediğinde toplumların sorunları çözülemez!

İşte Kur’an Kerim bize döne döne bunları anlatıp duruyor!

Düşün ve karar ver; “Lehül Mülk, La İlahe İllallah” de..!

Mahmut AKYOL

DİNLER VE TİRANLAR

logo5

DİNLER VE TİRANLAR

Allah katında din İslam’dır. Ancak, Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın ayetlerine kim karşı gelirse bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir.” 3/19

Kim İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki ondan kabul edilmez ve o, ahirette kaybedenlerden olur.” 3/85

Mutlak hakikat bu iken zamanımızda sanki her milletin, kavmin, kabile ve ailenin ayrı bir dini varmış gibi görülmekte…

Önceki bir yazımda “…yeryüzününde vuku bulan sorunların sebebi İslamsızlık ve buna dayalı sosyal eşitsizliktir…”, devamında da “eşitsizliğin sebebi de sahip olma hırsıdır” demiştim.

İnsan Rabbine karşı nankördür. Kendisi de buna şahittir. Mal sevgisi gözünü bürümüştür. Bilmez mi ki mezarlar deşildiği zaman, göğüsler açıldığı zaman, işte o gün her hallerinden haberdar olduğunu Rableri onlara gösterecektir.” 100/6-11).

Bu İlahi kelamdan da anlaşılıyor ki, “Hırs” insanlığa yapılabilecek en büyük kötülüktür. Kötülük, içimizde resmedilen “Şeytandır.” Şeytan, uyulduğunda felaketten felakete sürükleyen “ene”, (nefs) dir. Bu durum gösteriyor ki, yeryüzü şeytanların cirit attığı bir mekâna dönüşmüştür.

Hâlbuki Din, bu duyguları frenlemek için indirilmiştir. “Din” denilince hayatta karşılaşılan “acı ve sıkıntılar” hemen akla gelmemeli, insanlığın ufkunu aydınlatacak olan “adalet, iyilik, güzellik ve doğruluk vs.” kavramların hayata taşınmak gelmelidir.  İnsanlık Budizm’in Yogasından, Hıristiyan tütsüsünden, Büyüden, Sihirden, Mucizeden kurtarılmalıdır.

Aslına bakılacak olunursa Peygamberimiz ve diğer peygamberler, insanlık karşısına “Emredildikleri gibi dosdoğru çıktılar”. Bu ilkenin dışına asla çıkmadılar. Gönül ferahlığıyla söyleyebilirim ki, doğruluğun yeşerdiği bir ortamda (gönülde) hiçbir zaman eğrilik bitmez ve bitmemiştir… Söylenilen doğru bir söz, yaşanılan doğru bir hayat, ufku kararmış dünyaya ışık olmaya devam edecektir.

Hz. Peygamber kokuşmuş hayat içinden nasıl silkinip çıkılacağını, değişim/dönüşüm nasıl yapılacağı yollarını göstermiştir. Bu iş bilgiden ziyade bilinç işi olduğunu davranışlarıyla örneklemiştir. Yani fert ve Milletler değişim/dönüşüm süreçlerinden başarılı şekilde çıktıkları vakit hayatta kalabileceği formülünü vermiştir.

Bu demektir ki, insan dünyada kendine yakışan şekilde örnek bir hayat sürdüğü vakit, yaşama gayesini yerine getiriyor.

Fakat cehalet, tembellik ve muhafazakârlık çoğu kere örnek yaşamaya engeldir. Muhafazakârlık, cehalet ve tembellik “Dini Düşüncede Yeniliğe” kapalıdır. Ebu Cehil’in muhafazakârlığı böyle bir şeydir. Öyle ki,  Ebu Cehil, Hz. Peygambere Sâbiî diyecek kadar gericidir… Yani ona göre Peygamber dinden çıkmış başka bir dine girmiştir…

Geçmişin her çağında Ebu Cehil gibi diktatörler,  tiranlar, despotlar olmuştur, bundan sonrada olacaktır. Çağlarını etkileyen ve çağlarını cehenneme çevirenler olmuştur, bundan sonrada olacaktır. Her sistem, rejim, kurum ve inanç sistemleri kendi diktatörünü, tiranını, despotunu üretmiştir, bundan sonrada üretecektir.

Diktatör; kimseye danışmadan keyfince hareket eder…

Despot; fren tutmaz ve kabul etmeden hareket eder…

Tiran; gücü (iktidar) ele geçirdikten sonra Firavunlaşan kimsedir. Tiran; mutlak kudret sahibine değil, iktidara tapan, din tanımayan, iktidarlarına gölge olabilecek her şeyi tasfiye eden kişidir. Lenin, Stalin, Mao, Hitler ve Mussolini gibi tipler, Tirana birer örnektir.

Yalancılık” Tiranın en karakteristik özelliğidir. Yalancılık iktidarda gerçekleri örtmek ve gizlemek için kullanır.

Kötülük” yapmakta ustadır.

Makyavelist” İktidarda kalmak adına yapmayacağı şey yoktur.

Kapitalisttir.” Özellikle din üzerinden sömürücüdür.

Yiyicidir.” Yeme konusunda hiçbir ölçüsü yoktur.

Provokatör” Kalabalıkları manipüle etmekte, ortamı bulandırmakta, çatışma zeminleri hazırlamakta, kardeşkanı dökmekte mahirdir.

Layüsel” Yaptığı şeyde kendini haklı görür. İsrail (Siyonizm), ABD, İngiltere, Rusya ve onların izinden gidenler, devletleşmiş TİRANLARDIR

Bu ülke Yöneticilerine; “Diktatörleşmeyin/Tiranlaşmayın” demek demokratik bir haktır. Lakin bu hakkı kullanmak için Maddi/Manevi farkındalık gerektirir. Bu hakkı kullanmak öncelikle Ülke aydınlarına düşer. Silah tutanlar burada en son konuşmalıdır. Ancak görünen o ki, ülke aydınlarının bir kesimi dün olduğu gibi bugünde düşman yanında saf tutmuşlardır.

Bu iki satırlık analizin tahliliden çıkabilecek sonuç:

Herkes hesabını kendisi yapar. Hesap soracak tek otorite Allah’tır. Tevekkül ancak onadır. İslam, sosyal hayat için önem verdiği “zenginlik ve yoksulluk” dengesin korumak adına “ADALETTEN” ayrılmamak ve Hak’tan kopmamak lazımdır.

İnsanın dünyada kalacağı zamanı bellidir. Zaman azaldıkça insan hep bir yerlere geç kaldığını düşünür. Bu geç kalmışlık hissi bedene hapsolmuş ruhu sıkar ve ruh özgürlüğünü arar. Fakat tükenmek bilmez “bencillik”  insanı yer bitirir. Zaafların kölesi olduğunu geç vakit anlar da, artık iş işten geçmiş olur.

Vakit azaldıkça sancılar dayanılmaz olur. Yaşamla ölümün arasında belli belirsiz bir çizgi vardır. O çizgi “Kıyamettir”. Okunmamış kitaplar, giyilmemiş ayakkabılar, gidilmemiş memleketler, söylenmemiş sözler, yarım kalmış hayaller son bulan hayatın ardından acıyarak sahibine bakar. Zira onlar ona tanıklık edecektir. Geride kalan tek miras, kaç gönülde sevgiyle kalıştan ibarettir. Asıl zenginlik de budur.

O halde ey Diktatörler, Tiranlar, Kapitalistler, Makyavelistler, Provokatörler, kendini Layüsel görenler, ey İsrail (Siyonizm), ABD, İngiltere, Rusya ve onların izinden gidenler boşuna çalışmayın!

Mülke, güce, mazlumlara sırça köşklerinizden bakmaya ne gerek var! Hayatın, tabiatın ve insanın genleriyle uğraşmaya, kavram kargaşası çıkartarak insanların akıllarıyla oynamaya ne gerek var! Eninde sonunda öleceksiniz! Hayatın ve Mülkün sahibi Allah’a hesap vereceksiniz!

Ve Siz ey Müslüman Ümmeti, her şey için çok geç olmadan, özünüze dönün, zulüm yapanları örnek almayın, “adalet, iyilik, güzellik ve doğruluk” adına ne varsa hayata taşıyın!

Hayatı Kur’an istikametinde yeniden anlayın, o istikamette yolculuk yapın!

Yoksa Allah kimseyi başıboş bırakmamıştır! Eninde sonunda herkes varı var eden Allah’ın önünde hesap verecektir!

Mahmut AKYOL