DİNİN KAYNAĞI

DİNİN KAYNAĞI İslam’ın ilk kaynağı hadis değil, Kur’an’dır. İkinci kaynak, Mütevatir ve yaşanan Sünnet, üçüncü kaynak, Mütevatir hadislerdir. Kur’an’ı tahrif edemeyeceklerini bilen kötülük yaranları, toplumda din adına oluşmuş yanlış inanç ve amellerin peşine düştüler, ekseriyeti; Mevzu/uydurulmuş Hadis üretmiştir. 14 asır önce İslam düşmanları Resul Muhammed’in demediği bir sözü, yapmadığı bir … devamı…