DİNSİZ BİR İNSAN DÜŞÜNÜLEMEZ!

DİNSİZ BİR İNSAN DÜŞÜNÜLEMEZ! Eğer Müslümanlar birbirlerini kırıp dökmez, birbirlerine karşı asabiyet göstermezse Mülkün Sahibi Allah, onların kalplerini birbirine döndürecek, “Ehl-i Salip” olanlar, Müslümanların ensesinde boza pişiremeyecektir! İnanıyorum ki Müslümanlar ifrat ve tefritten uzaklaşırsa, Allah’ın Rahmeti Ümmetin üzerine yağacaktır. Bu bakımdan Müslümanların kendilerini gözden geçirmeleri gerekir! Dinin pratikte bir karşılığının olması gerekir. Erdem, fazilet, adalet, doğruluk ve ahlak, Dinin pratik değerleridir. Bu kavramlar üstüne çok veciz sözler söylemek, kitaplar yazmak mümkündür. Eğer bunların hayatta karşılıkları yoksa kuru bir sözden ibaret demektir. Mesela bir belde de insan açlık çekiyor, zulme maruz kalıyorsa “adalet”, sadece laf olur. Böyle bir adalet anlayışı hayatta “iz” tutmaz. Din “Ritüel” olarak anlaşıldığı sürece mabet dışında görülmez. Bu din, (Haham, Papaz, İmam, Gavs, Şeyh…) tarafından anlaşılır, yorumlanır. … devamı…