ALLAH, CENNETİ/CEHENNEMİ KİMİN İÇİN YARATTI?

logo5

ALLAH, CENNETİ/CEHENNEMİ KİMİN İÇİN YARATTI?

Rivayete göre Habbap bin Eret şöyle dedi:

Benim As bin Vail’den alacağım vardı. Alacağımı ondan istedim.

O, ‘Hayır, Muhammed’i inkâr etmedikçe vermem’ dedi.

Bunun üzerin ben, ‘Kesinlikle olmaz! Ben Muhammed’i inkâr etmem’ dedim.

As bin Vail:

Ben öldüğümde yeniden mi dirileceğim?’ dedi.

Ben ‘Evet’ dedim.

Bunun üzerine ‘Öldükten sonra yeniden dirildiğimde ve sen bana geldiğinde, orada benim çok malım, mülküm ve adamlarım olur. Borcumu o zaman gel öderim’ dedi.

(Razi, Taberi, İbn Kesir).

Allah, cehennemi bu zalimler için yarattı.

 

Ebu Cehil başta olmak üzere Mekke’nin müşrikleri yerleri ve gökleri kim yarattı desen Allah derlerdi. Bu müşrikler Kâbe’i tavaf ederler, Kâbe’ de salât ederler, Kâbe’nin örtüsünü değiştirirler, hacılara su dağıtırlar, gusül abdesti alırlar, kırkta bir zekât verirlerdi. Mekke’nin en zenginlerinden olan Velid bin Muğire cahileyi döneminde Kâbe’nin yeniden yapımında “Haram para getirmeyin” demişti. Müşrik dinsiz demek değil, dindar fakat mülkte şirk koşanıdır. Ebu Lehep Mekke’deki tefeci bezirgân düzeninin başıydı. Ölünce yerine Ebu Cehil, o da ölünce yerine Ebu Süfyan geçti. İlk inen ayetlerde o olduğu için onun ismi geçmiş olabilir. Ebu Cehil, Hz. Peygamber ortaya çıkmadan önce de namaz kılıyordu. Bir keresinde Hz. Peygamber Kâbe’de salât ederken Ebu Cehil üzerine pislik atmıştı… Bu Müşriklerin hepsi de bunları yapıyordu.

Allah, cehennemi bu zalimler için yarattı.

 

Filistin’de, Gazze’de, Refah’ta katil İsrail Ordusu emellerine ulaşmak için soykırıma başladı.

Camileri, hastaneleri, mezarlıkları, okulları yıktı.

İnsanların yaşam hakkını ellerinden aldıkları gibi ölülerin üzerinden dozerlerle geçti.

Zalimliklerini bir kez daha ortaya koydu.

Öyle ki; Filistin sokaklarında kalmış olan ölülerini almalarına bile fırsat dahi vermedi.

Dahası gözü dönmüş katil İsrail, Filistinlilerin Oruç tutmalarına, namaz kılmalarına mani oldu.

Bundan daha kötü zulüm görülmemiştir.

Allah, cehennemi bu zalimler için yarattı.

 

Kelime-i Şahadet Lehu’l-Mülk’tür.

Lailaheillallah kelime-i şahadet’in ikinci kısmıdır.

Önce mülkün (bilgi, iktidar ve servetin) Allah’a ait olduğu bir hakikattir.

Kim buna yeltenirse ona “La’ilahe” denilecek.

Devlet dediğin mülk sahiplerinin aracıdır.

Dine Lehul-mülk kapısından girilir.

Mülk sadece mal değildir. İçinde ‘şehvet, şöhret, servet ve riyasette’ vardır.

Allah, cennetini bunun için yarattı.

 

Sevginin yolu infaktır.

Onun için Kur’an infak, infak deyip duruyor. Çünkü ancak toplumda sevgi ve merhamet böyle yayılır.

Hiç bir şeyi paylaşmayanların kalpten kalbe köprüsü kurulmaz, kurulmayınca da bencillik başlar.

Allah Ahiret Gününde; kimsenin soyuna, ırkına, kavmine, kariyerine, konforuna bakmayacak, herkese adaletle davranacaktır.

Zaten Allah, cennetini bunun için yarattı.

 

Hz. Muhammet  (Aleyhi selam) sefalet içinde yaşamadı. Hiçbir zaman Mülk biriktirmedi.

Kendisine tahsis edilen savaş ganimetlerini tamamını yoksullara dağıttı.

Allah, bu dünyada kurulan darussalamı, adalet ve barış yurdu için var etti.

Cennet, özelde Kur’an’ın, genelde dinin dünyadaki ideal toplum ütopyasıdır. Bu dünyada kurulacak evrensel adalet ve barış yurdunun (darussalam) adıdır.

Yani darussalamSınıfsız, sınırsız, kastsız, devletsiz, yöneticisiz, eşitlik, esenlik ve özgürlük yurdunun din dilindeki ifadesidir.

Bu yüce ideal, bu dünyada olmazsa öbür dünyada ilelebet ulaşılacaktır. Allah böyle vaat ediyor.

İşte Allah cennetini bunun için yarattı.  

 

Adalet, eşitlik, kardeşlik, özgürlük, hak, hukuk, emek, doğruluk, dürüstlük, bağımsızlık vb. kavramlar, Dinin ortak değerleridir.

Bu değerleri yaşayan bir Müslüman için Allah, cenneti yarattı.

 

Mucize olağandışı olan değil; olmakta olan şeydir. Yani Ayın yarılması değil; Ayın bizzat kendisidir.

Buna böyle inanan bir Müslüman için Allah, cennetini bunun için yarattı.

 

Din nedir? Yaşadığın hayattır.

Kimin yanında ve kimin karşısında olduğun senin dinini gösterir.

Ezan bir ilandır. Bir haykırış, bir sesleniştir. Ezan, bir çağrısıdır.

Mülk, Allah’a aittir. Yani mülk bilgi, iktidar ve servet sahibi olmaktır. Ele geçirdikleri mülkle büyüklük taslayan servet ve saltanat sahiplerinin gerçekte büyük olmadığını, en büyüğü Allah olduğunun ilanıdır.

Bu değerleri yaşayan bir Müslüman için Allah, cenneti yarattı.

 

Şeytan dediğimiz, içimizdeki kötülük dürtülerimizdir.

Emre itaatsizlik eden bizleriz. İçimizdeki kötülük bizi anlatıyor.

Allah, kötülüğü veya şerri yaratmaz, istemez, irade etmez.

Mahmut AKYOL

Yer işareti koy permalink.

Yoruma kapalı.