KİNDARLIĞIN İLACI; ALÇAK GÖNÜLLÜ VE MÜTEVAZI OLMAKTIR

logo5

KİNDARLIĞIN İLACI; ALÇAK GÖNÜLLÜ VE MÜTEVAZI OLMAKTIR

Kindar olmak, yürek darlığı, kıskançlık, haset, bencil, kibirli ve gururlu olmak demektir.

Dinin direği doğruluk, dürüstlük, hak, adalet, ahlak, iyilik, güzellik, söz, vefa, sadakattir.

Bu değerler olmadığı zaman, insan yolunu kaybeder.

O zaman insan dindar değil, kindar olur.

Zaman, Allah’ın elindedir. Zamanın taksimi O’na aittir. Tek otorite O’ dur.

Bitkiler ve eşya belli kanunlara uyar, hayvanlar içgüdüleriyle hareket eder, insanlar da iradi bir yol çizer.

Allah’ın yanındaki değerinizi ne olduğunu bilmek isterseniz, önce O’nun yanınızda ki değerinin ne olduğuna bakın.

Ey insanlar, dünya hayatı içinde bir derdiniz olursa, çareyi Kur’an’ı Kerim de arayın!

Siyonistler üç aylara kan dökerek girdiler. İslam coğrafyasının her tarafı kan, gözyaşı, zulüm ve işkence…

Emniyet içerisinde olan bir Müslüman ülke yok, gibi…

Hz Peygamber (sav) buyurdu ki;

Şarktaki bir Müslüman’ın ayağına bir diken batsa, garptaki bundan elem duymuyorsa, o bizden değildir!”

İşte Ümmetin hali, budur

İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. O halde aranızda selamı yayınız… Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize hasım olmayınız. Birbirinizin arkasından çekiştirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz!

Bir dua:

Allah’ım!

 • Günahlarım için ALLAH’A tövbe ve istiğfar ediyorum.
 • Ey göklerin ve yerin Rabbi, bilgimizi artır!
 • Allah’ım Sen gücü ve kudreti bölünmez bir bütündür.
 • Allah’ım Sen kullarına asla zulmedici değilsin.
 • Bir farkla ki Allah, kulunu yaptıklarından dolayı bizi hesaba çekecektir.
 • Allah’ın Rahmeti gazabından üstündür.
 • Eğer biz istersek Allah darda ve dağınık halimize acır!
 • Eğer biz istersek Allah benliğimizi bir ayrık otu gibi sarmış olan tembelliğimizi ve cehaletimizi yüzümüze vurmaz!
 • Allah’ım günümüze, gecemize ve gönlümüze hayır doldur!
 • Allah’ım bizi iyilikten, doğruluktan ve güzellikten ayırma!
 • Allah gözümüze, gönlümüze, yolumuza ve vicdanımıza hayat verir.
 • Dar, dağınık halimize Allah’ım acı.
 • Arkadaşlığımızı, kardeşliğimizi merhamete döndür Allah’ım!
 • Allah’ım gönüllerimize sevgi köprülerini kur.

Gönlünü kırdığım arkadaşlarım önce, haklarınızı helal edin…

Herkesten helallik istiyorum.

Benden yana hakkım varsa herkese helaldir.

Ayrıca ben Rabbimden mağfiret diliyorum.

Her insan bir âdemdir, her insanda Âdem yeniden doğar. İlk âdemle anlatılmak istenen neyse, her doğan insanla da o anlatılır.

Şeytan, sembolik bir kavramdır ve insanın içinde olan şeylerdir. Haset, kibir, kin, öfke, hırs gibi… Bu kötülüklerin bizi yönetmesine izin vermemeli ve onların tahakkümü altına girmemeliyiz…

Buda bize hayatın karmaşık değil basit bir şekilde kurgulandığını gösterir.

Müslüman zihin buna “Tevhid” der.

Herkesin bir geminin içinde yaşayacağı bir yeri vardır, fakat gemiyi delmemek şartıyla…

Ey Müslümanlar yeryüzünün en gerçekçi, en hakka ve en adalete uyanların başında Müslümanlar gelir.

Fakat ne acıdır ki; Gerçeklikten en kopmuş insanların başında Müslümanlar gelir.

Bu sebepledir ki Müslümanlar, iflah olmuyor!

Âmin, Velhamdülillahi Rab bil Âlemin…

Bütün övgüler, varlığın yegâne Rabbi olan Allah içindir.

Kur’an’ın ilk kelimesinin Hamd olması, işe ne ile başlanacağın gösterir.

Her işin başı besmele ise, besmelenin de başı şükürdür.

Her şey O’ndan gelir ve O’nun ile devam eder.

Ey Müslümanlar ayağa kalkın, düşmanlar karşısında yekvücut olun!

Özünden veremeyen, paylaşamayan, aslında çok şeylerini kaybetmiştir.

Vermek, köprü kurmaktır. Köprü, yoldur.

Bir yandan Kur’an’ı Kerimin Allah’tan geldiğine inandığını söyler, diğer yandan aynı Müslüman Kur’an’ı Kerimden kopar.

Allah, Âdeme eşyayı kavratmak için isimleri öğretti. Allah, bir topluma mesajını o toplumun diliyle ihtiyaçlarını gidermek için Kur’an’ı Kerimi gönderdi.

Mesela Allah, Kur’an’ı Kerimi Arapça olarak indirdi, aynı toplumlara insanlık üzerinden evrensel mesajlarını gönderdi.

Diğer yandan Hz. Peygamber bize örnek ‘güzel bir ahlâk’ gösterdi.

Ahlak demek, kâmil manada takva demektir.

Takva, insanda hikmeti öğretti.

Hikmet, insanın yanlış işlere, suça ve günaha kaymasını önledi.

Bu ilkelerle, insana bir ‘gem’ vurmak istendi.

Ayrıca Allah, insana vicdanından seslendi. 

Onun için Allah, bize peygamberler ve kitaplar gönderdi.

Bizim kitabımız olan Kur’an, dirilerin kitabıdır.

Bunun için Yalandan kaçının, sofranızı açık tutun, kardeş olun! Bunları besleyen değer; İnfaktır.

 Camiler sadece namaz kılmak için değil, devletin gücünü de göstermek için yapıldı. Allah’ın gücünü görmek istiyorsanız Sultan Ahmet Camii’ne bakmaya gerek yok, sadece gökyüzüne ve yeryüzüne bakmak kâfidir. Gökyüzüne ve yeryüzüne bakın Allah’ın büyüklüğü orada görülür.

Mahmut AKYOL

 

Yer işareti koy permalink.

Yoruma kapalı.