İSLAM, LÜKS İÇİNDE YAŞANMAZ!

logo5

İSLAM, LÜKS İÇİNDE YAŞANMAZ!  

SEVGİ VE MERHAMETİ SONSUZ ALLAH’IN ADIYLA

 1. Biz insana iki göz vermedik mi?
 2. Bir dili ve iki dudağı yok mu onun?
 3. Ona yürüyeceği iki yol gösterdik.
 4. Fakat o zor gelene yaklaşmadı.
 5. Bilir misin nedir zor olan?
 6. Bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak…
 7. Zor zamanda vermek…
 8. Öksüzün başını okşamak…
 9. Düşmüşün elinden tutmak…
 10. İman etmek, güçlüklere göğüs gerip acıları paylaşmak, sevgi ve merhamet yumağı olmak…
 11. İşte erdemliler bunlardır.
 12. Kâfirlik edenler ise şer odaklarıdır.
 13. Onların ateşe atılıp üzerlerine kilit vurulacak.”

(BELED SURESİ 8-20 ayetleri)

Bu ayetler karşısında insanoğlu, dehşete düşmüştür

***

Surenin ilk ayetlerinde Mekke, mecaz olarak dile getirilmiştir:

 • Dile gel ey insanlığın kalpgahı Kâbe, söyle; niçin kuruldun?
 • Âdemi, Havva’yı, İbrahim’i, İsmail’i, Hacer’i anlat bize; yıllar yılı gölgende kimler barındı?
 • Anlat ki; insanlık dertlerinden kurtulsun!
 • Anlat ki; insanlığın uyanışı, dirilişi ve inşası yeniden başlasın!
 • Anlat ki; insanoğlu, peygamberlerin müjdeleriyle yeniden buluşsun!

Fakat üzülerek söylemeliyiz ki bugün; insanlık son ilahi vahyi ne anlıyor ve ne de adaleti kavrıyor! Anladığı tek şey, sadece günahlarının üstünü küllemekle meşgul oluyor…

Elbette ki tezkiye ‘temizlik’ yapmak önemli ve akıllı bir davranıştır. Allah’tan rahmet, bereket ve mağfireti talep etmek güzeldir.

Fakat iş, Kapitalist hayatı, terk etmeden tezkiye yapılamaz ki!

Dahası Mamon’a kul olmayı terk etmeden tezkiye olunamaz ki!

***

Batı’nın Gizli Silahı Oryantalistler, ‘İslam’ın gelişmesi ve yayılması Müslümanlara bırakılmayacak kadar önemlidir!’ Demişledir.

 • Şimdi İslam Düşmanlarının, ‘ihanet planlarını’ tarihin çöp sepetine atma günüdür!
 • Yeter ki Müslümanlar vehim, korku ve kuşkularından kurtulsun!
 • Yeter ki Müslümanlar bu kavramlarla düşmanlarını beslemiş olmasın!

***

Hiç unutulmasın ki; Şeytanların, kâfirlerin ve münafıkların hilesi hiç de güçlü değildir! Bu durumu Allah, kullarına Ankebut (örümcek ağı) Suresiyle anlatmıştır.

 • Şeytan ve düşmanın güçlü kılan bizlerin zaaflarıdır.
 • Yani Müslümanlar, ‘siyasete, servete, şöhrete ve şehvete’ olan düşkünlüğü ve hırslarından kurtulduğu gün güçlü olacaktır!
 • Ey Müminler, bu prangalardan kurtulmanın yolu, insanın sağduyulu olmasından geçer!
 • Ey Müminler, Allah’ı ve Ahiret Günü’nü iyi anlayın!
 • Ey Müminler, Kur’an’ı Hz. Muhammed’in okuduğu gibi okuyun, yani teberrüken değil, tefekküren okuyun!
 • Ey Müminler, Sözün namusu için yaşayın!
 • Ey Müminler, Hayatı tüketirken ahlaklı yaşayın ve her işinizde adaleti gözetin!
 • Ey Müminler, Hayatı sezgiyle değil, akıl ve vicdanla kavrayın!
 • Ey Müminler, İşte o zaman İslam, ete kemiğe bürünmüş olur…
 • Ey Müminler, Demem o ki, sadece dünyaya ayak basmak yeterli değildir…
 • Ey Müminler, Sadece sahada top dolaştırmak, galibiyet için yeterli değildir…
 • Ey Müminler, Kazanmanın yolu iyi, güzel, doğruluk içinde çalışmak ve adil olmaktan geçiyor…
 • Ey Müminler, İslam, Lüks içinde yaşanmaz…
 • Ey Müminler, Çünkü İslam insan için bir hedef, bir davadır. Davalar acılar içinde doğar ve aynı minval üzere yaşar!
 • Ey Müminler, Lüks içinde yaşam, kişiyi cimrileştirir. Cimrilik hayatın kablolarını yanlış bağlamaktır. Böylece yanlış, yanlışı doğurur.

***

Mutluluk paylaşmakla olur! Bugün İnsan yeryüzünde elinde olanı paylaşamadığı için, kötülük yeryüzünü istila etmiştir! Paylaşmak akıl, vicdan, sağduyuya sahip insanların becerdiği asil bir davranışıdır.

İnsanoğlunda ‘iman’ dibe vurduğunda insan insanlıktan çıkar, gücü yeten yetene noktasına gelir… Aslında İslam’ın ekonomik ve politik duruşu, yanlışlarının ‘Reddi’ üzerine kuruludur!

Olaylara daha geniş açıdan bakılacak olunsa; doğa, toprak, ateş ve su kime ait olduğuna bakılmalıdır. O bizi İslam’la şerefli kılan Allah’tır!

Bizden helal emek, alın teri isteyen Allah’a hamdolsun… Allah’ın malı “Lehu’l Mülk” üzerine oturarak nasılda şirke düşmüşlerdir. Bu şirk sahipleri dünyayı yönetmeye çalışırken aslında dünyanın dengesini bozmuşlardır.

İktidarlarını elde tutmak için Makyavelist tüm yöntemleri kullanmakta, insanlara korku nöbetleri yaşatmaktadırlar. Dün karşılarına dikilen Hak ve Özgürlük savunucuları Peygambere ne söylendilerse, bugün de aynısı söylenmektedir.

Günümüzün tefeci bezirgânları diyebileceğimiz bankalar, halkın % 85 zora sokmuş, garip, yoksul, düşkünlük sınırına getirmiştir. Halkın fazlası kredi kartı kullanıyorsa, ömrünü kira ve borç ödemek için tüketiyor…

Bu insanlar haram hayat yaşamaktan kaçınmıyor… Bu insanlar kul hakkı yemekten kurtulamazlar…

Bu düzende kamu imtiyazı kullanmadan, tekeli oluşturmadan zengin olunamaz…

Zengin olmak aslında insanı korkutur!

Zenginlik insana uykuyu haram eder. Kapılara kameralar koydurur, kilit üstüne kilit vurdurur, İnsana caddelerde, sokaklarda güven içinden gezdirtmez ve sahip olunan bir avuç para insanı köle yapar.

Kur’an bu sosyal düzeni şiddetle reddeder!

Reddin yanında safını belirleyene selam olsun!

Mahmut AKYOL

Yer işareti koy permalink.

Yoruma kapalı.